Redukčné Ventily Vodné filtre Termostaty Hlavice TRV Telesá

Redukčné Ventily Honeywell

Redukčné ventily chránia vodovodné potrubie a pripojené spotrebiče pred nadmerným mechanickým namáhaním. V rozsahu ich parametrov je ich možné využiť pre priemyselné, komerčné ako aj domáce účely. Montážou redukčného ventilu je možné predísť poškodeniu, ktoré môže spôsobiť nadmerné tlakové namáhanie. Naviac redukčcné ventily znižujú spotrebu vody. Nastavený výstupný tlak ostáva stále konštantný nezávisle od kolísania vstupného tlaku. Zníženie pracovného tlaku a udržanie na konštantnej hodnote naviac zaisťuje nízku hlučnosť vodovodnej inštalácie.

Prospekt D06F