Redukčné Ventily Vodné filtre Termostaty Hlavice TRV Telesá

Termostatické Hlavice Honeywell

Použitím temostatických hlavíc vo vykurovacích zariadeniach sa teplota miestností individuálne reguluje, a tým sa dosahuje úspora energie.

Je ich možné použiťt s telesami ventilov Honeywell Braukman a niektorými MNG a Heimayer.

(http://www.honeywell.sk/?com=pages&id=23)