Základné Informácie Technické Informácie Referencie 10 Argumentov

Dvojkomorová úprava vody

Dvojkomorová úprava vody CASAPROTECT bráni tvorbe vodného kameňa, rozpúšťa jestvujúce usadeniny a vytvára na vnútorných plochách vodovodných potrubí a ohrievačov pasívnu protikoróznu vrstvu. Pracuje na princípe účinkov vysokofrekvenčného striedavého prúdu, ktoré menia kryštalickú štruktúru solí rozpustených vo vode. Mikroprocesor zabudovaný v elektronickej jednotke automaticky prispôsobuje činnosť zariadenia vlastnostiam pretekajúcej vody.

Rodina prístrojov CASAPROTECT umožňnuje využitie tejto technológie v objektoch od veľkosti rodinného domu až po veľké sídliskové, či priemyselné aplikácie. Prístroje nevyžadujú obsluhu ani prídavné chemikálie.

www.casaprotect.de