Základné Informácie Technické Informácie Referencie 10 Argumentov

10 Argumentov prečo využiť elektrodymanickú úpravu vody Casaprotect

1. Vápnik
Kryštalizácia prebieha vo vode, odstraňujú sa usadeniny vodného kameňa

2. Usadeniny vodného kameňa
Vápenaté škvrny sa dajú počas troch dní utrieť. Všetky usadeniny v potrubí sa pomaly rozpúšťajú a sú unášané vodou, tlak vody znateľne stúpa.

3. Hrdzavá voda
Na jemných kovových povrchoch, ktoré sú obtekané upravovanou vodou, sa vytvárajú ochranné vrstvy; zafarbená voda pomaly mizne.

4. Obsluha
Vďaka zabudovanému počítaču (ktorý meria, upravuje a kontroluje) zariadenie nepotrebuje žiadnu obsluhu.

5. Účinnosť
Neustále plnoautomatické prispôsobovanie intenzity úpravy vzhľadom na kvalitu a množstvo vody spôsobuje optimálnu účinnosť zariadenia

6. Údržba
Vzhľadom ma technológiu (menlivé elektrické impulzy) a materiál (nehrdzavejúca oceľ) zariadenie nepotrebuje žiadnu údržbu. (spotreba energie do 50 W)

7. Osvetlený displej
Neustále poskytuje informácie o prevádzke a účinnosti zariadenia

8. Stand by režim
Ak sa tok vody v potrubí zastaví, zariadenie sa automaticky prepne do režimu Stand by. Pri minimálnom prietoku sa zariadenie prepne do normálnej prevádzky.

9. Odskúšaná technika
Zariadenie má certifikát od TSU Piešťtany.

10. Záruka
24 mesačcná záruka na materiál, funkčnosť a účinnosť.

 

Tepelná strata pri narastajúcich milimetroch vodného kameňa

Už pri troch mm vodného kameňna vzniká tepelná strata 25%!