Mechanické filtre SPHERA

Mechanické filtre SPHERA slúžia na veľmi jemnú filtráciu pitnej vody. K dispozícii sú filtračné vložky o jemnosti filtrácie 1 – 10 µm. V prípade požiadavky na zlepšenie senzorických vlastností vody (odstránenie zápachu) sú k dispozícii karbónové filtračné vložky.

Vodné filtre Sphera - Prospekt

Elektrodynamická úprava vody SOFTI

Jednokomorová elektrodynamická úprava vody Softi bráni tvorbe vodného kameňa, rozpúšťa jestvujúce usadeniny a vytvára na vnútorných plochách vodovodných potrubí a ohrievačov pasívnu protikoróznu vrstvu. Pracuje na princípe účinkov vysokofrekvenčného striedavého prúdu, ktoré menia kryštalickú štruktúru solí rozpustených vo vode. Mikroprocesor zabudovaný v elektronickej jednotke automaticky prispôsobuje činnosť zariadenia vlastnostiam pretekajúcej vody. Zariadenie SOFTI má integrovaný mechanický filter o jemnosti 60 µm.

Prístroje SOFTI umožňnujú využitie tejto technológie v menších objektoch veľkosti rodinného domu, prípadne v malých prevádzkach. Prístroje nevyžadujú obsluhu ani prídavné chemikálie.

Fyzikálna úprava vody Filltra - Prospekt

Homepage výrobcu: http://www.filtrasrl.com/