Priemyselné chemikálie

Ponuka nie je konečná! Informujte sa u nás ohľladne ďalších chemikálií!

Tabletová soľ
Fosforečnan sodný – šupinkový
Disiričitan sodný
Siričitan sodný bezvodý
Kyselina sírová (technická, čistá)
Hydroxid sodný


Naspäť hore

Soľ tabletovaná             
 

Chemický vzorec: NaCl
Chemický názov: Chlorid sodný
Molekulová hmotnosť: 58,411
Charakteristika: Tabletovaná soľ je tableta bielej farby, lesklého vzhľadu, vez vône, slanej chuti. Vyrába sa varením z prírodnej soľanky bez prísad a následným lisovaním na tabletovom lise.
Špecifikácia:

 

Chlorid sodný (NaCl) min. 99%
Sírany (SO4) max. 0,25%
Uhličitany (CO3) max. 0,08%
Vápnik (Ca) max. 0,15%
Horčcík (Mg) max. 0,10%
Draslík (K) max. 0,02%
Vlhkosť z výroby max. 0,05%
Látky nerozpustné vo vode max. 0,05%
PH 10% vodného roztoku 7,0 – 8,5
Skúška na arzén negatívna
Skúška na dusičnany negatívna
Priemer tabletky 25 mm
Výška tabletky 18 mm
Tvrdosť tabletky : Meria sa rozpustnosť v stacionárnom vodnom roztoku a rozpustenie musí nastať po uplynutí 24 hodín.

Maximálny objem soľného prachu 5% z hmotnosti balenia.

Balenie: 25 kg PE vrecia, 1000kg na palete
Použitie: Používa sa na úpravu pitnej vody – regeneráciu katiónových filtrov v automatických vodárňach, kávovaroch a iných zariadeniach, kde sa vyžaduje upravená voda. Ďalej sa používa v umývačkách riadu na zabránenie vzniku škvŕn na riade a automatických práčkach na zabránenie vzniku vodného kameňa na vyhrievacích telesách. Ďalšie využitie v potravinárskom priemysle.

Naspäť hore

Fosforečnan sodný – šupinkový
 

Chemický vzorec: Na3PO4.10 H2O.1/4NaOH
Chemický názov:  Fosforečnan trisodný dekahydrát
 
Molekulová hmotnosť: 354,09
Charakteristika:
Trinátriumfosfát je biela až nažltla látka v šupinkovej forme, bez zápachu, vo vode veľmi dobre rozpustná.

Špecifikácia: garantované hodnoty

 

garantované hodnoty

typické hodnoty

obsah P2O5

min. 19,0%

19,6%

obsah SO4

max. 2%

1,6%

obsah vo vode nerozpustných látok

max. 0,1%

0,07%

obsah Fe

max. 0,01%

0,007%

obsah Cl

max. 0,3%

0,05%

Balenie: Papierové vrecia netto 35 kg na paletách 120*80 fixované fóliou, netto 840 kg


Naspäť hore

Disiričitan sodný
 

Vzorec: Na2SO5

Synonymum: metabisulfit sodný, pyrosulfit sodný

Vlastnosti: Biely, jemne kryštalický prášok charakteristického zápachu po SO2, rozpustný vo vode. Vodný roztok reaguje slabo kyslo. Pôsobením vzdušnej vlhkosti sa pozvoľna odštepuje plynný SO2 a pritom nastáva oxidácia na síran sodný. Pôsobením kyselín a tepla vzniká oxid siričitý. Disiričitan sodný prudko reaguje oxidačnými látkami. V zmesi s dusičnanom sodným reaguje silne exotermicky. Pôsobí redukčne, bieli a konzervuje.

Molekulová hmotnosť: 190,1 g/mol
Sypná hmotnosť: 1.100 – 1.200 kg/m3
pH (20% roztoku vo vode): 4 – 4,5
Rozpustnosť vo vode: cca 650g/l

Špecifikácia:

Obsah Na2SO5 96-98%
Oxid siričcitý SO2 min. 64,7%
Siričcitan sodný max. 2%
Síran sodný max. 2%
Železo max. 10 mg/kg
Chloridy max. 30 mg/kg
 

Balenie:
PE vrecia 25 kg

Skladovanie:
Skladovať v originálnom balení, v suchých, chladných skladoch. Nie je klasifikovaný ako nebezpečný tovar.

Použitie:


Naspäť hore

Siričitan sodný bezvodý
 

Vzorec: Na2SO3

Vlastnosti:
Biely, jemne kryštalický prášok charakteristického zápachu po SO2. Vo vode dobre rozpustný. Vodný roztok reaguje na lakmusov papier zásadito.

Molekulová hmotnosť: 126,048 g/mol
Sypná hmotnosť: 1.100 – 1.200 kg/m3
pH (20% roztoku vo vode): 4 – 4,5
Rozpustnosť vo vode: cca 650 g/l

Špecifikácia:

Obsah Na2SO3 min. 98%
Železo max. 0,0005%
Ťažké kovy max. 0,001%
Selén max. 0,0005%
Arzén max. 0,0001%
Thoisulfáty ako S2O3 max. 0,1%
Alkalita ako Na2CO3 max. 0,1%

Balenie:
25kg vrecia

Skladovanie:
Skladovaťt v originálnom balení v suchých, chladných skladoch. Nie je klasifikovaný ako nebezpečcný tovar.

Použitie:
Chemický priemysel, fotografický priemysel, strojársky priemysel. Ďalšie použitie k úprave napájacej vody v kotolni.